Aanmelden als bewoner voor het Mooi Leven Huis Zuid-Oost Drenthe.

Je hebt belangstelling voor het Mooi Leven Huis Zuid-Oost Drenthe als toekomstige woon- en leefomgeving voor jouw zoon, dochter of andere verwant.
 
‘In een Mooi Leven Huis staat de familie centraal. Je eigen huis maar ook een gezamenlijke wereld. Ieder een thuis met de bereidheid om die wereld te delen: een rol krijgen in elkaars wereld.
Waar het niet alleen gaat over anders willen zorgen maar ook om de dilemma’s die zich in elk leven afspelen. Het gaat om het aangaan van verbinding; het geven en nemen; het gehoord en gezien worden als kind, ouder, familie en professionel : als mens dus. Omdat samen meer is dan alleen. Dat is Mooi Leven!'

Als bovenstaande gedachte van het Mooi Leven Huis Zuid-Oost Drenthe bij jou past…  

En als je graag samen met ons verder wilt bouwen aan zo’n woon- en leefomgeving.. vul dan het aanmeldingsformulier in.  

NB. Met deze aanmelding is jouw verwant nog niet verplicht om ook daadwerkelijk te gaan wonen in het Mooi Leven Huis Zuid-Oost Drenthe. Wel zal hij of zij, op volgorde van binnenkomst van de aanmelding, voorrang krijgen in het selectieproces voor toewijzing van een woonplek.

 Indien je vragen hebt over de aanmelding, dan kun je contact opnemen met Peter Hof (telnr. 06 - 21974246) of via onze contactpagina.
Wij zien jouw aanmelding met belangstelling tegemoet.

Aanmeldingsformulier

Door het invullen van dit formulier geef je het Mooi Leven Huis Zuid-Oost Drenthe toestemming om de bovenstaande gegevens op te slaan en te bewaren. Indien later besloten wordt geen gebruik te maken van het Mooi Leven Huis worden de gegevens conform de AVG verwijderd. Kijk voor meer informatie op onze privacyverklaring op deze website.

Gegevens bewoner
Indicatie en zorgvraag
Is er een CIZ indicatie
Ja
Nee
Wilt u gebruik maken van dagbesteding
Ja
Nee
Misschien
Gegevens wettelijk vertegenwoordiger
Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger?
Ja
Nee